Oosterse massage

Traditionele massagesIn het westen worden klachten meestal op fysiek niveau bekeken en behandeld terwijl de oosterse benadering veelal holistisch is. Hierop wordt de behandelwijze dan ook afgestemd. Er wordt gewerkt vanuit de Yin-Yang denkwijze, de 5-elementenleer, meridianen, bindweefsel en de verbindingen hiervan met bijbehorende organen